Search

 
 

Після ретельного обстеження пацієнта мультидисциплінарною командою розробляється індивідуальний план реабілітації.

Мультидисциплінарна реабілітаційна команда - це організаційно оформлена, функціонально виокремлена група фахівців з реабілітації, які об’єднані спільними метою та завданнями реабілітації та надають реабілітаційну допомогу високого та середнього обсягу в стаціонарних та амбулаторних закладах у гострому, після гострому та довготривалому реабілітаційних періодах.

В склад такої команди входять: лікар ФРМ, фізичний терапевт, ерготерапевт, практичний психолог та логопед. В разі необхідності для консультування залучаються профільні лікарі: невролог, ортопед, психіатр тощо.

Члени родини, також, долучаються до процесу реабілітації, навчаються методикам відновного лікування, оволодівають навичками догляду за хворими.

Не можна переоцінити роль фізичної терапії у відновленні пацієнтів неврологічного та ортопедичного профілю. Після ретельного обстеження фізичним терапевтом  кожному пацієнту створюється індивідуальна реабілітаційна програма, яка спрямована на максимально можливе відновлення втрачених функцій або адаптація до життя з обмеженнями.

В роботі використовуються класичні та новітні методи кінезотерапії, апаратного лікування, кінезіотейпування. Сукупний вплив різних методів відновлювального  лікування дає максимально ефективний реабілітаційний ефект.

Заняття з ерготерапевтом допомагає пацієнтам, які мають певний фізичний дефіцит повернутися до звичного життя. Вони спрямовані на відновлення побутових навичок, навичок самообслуговування, навчання компенсаторним технологіям.

Ерготерапія передбачає цілий комплекс методик: індівідуальні заняття у  по відновленню гігієничних навичок, навичок самостійного приймання їжі, одягання і тощо; механотерапія; когнитивні тренування та групові заняття з елементами ігрової терапії. Такі заняття проводяться в спеціально обладнаному кабінеті ерготерапії.

Невід’ємною частиною роботи ерготерапевта є надання консультативної допомоги родичам по адаптивному облаштування помешкання пацієнта, враховуючи особливості його фізичного дефіциту.

Логопеди відділення нейрореабілітації працюють з пацієнтами, у яких виникли порушення мовлення, внаслідок органічного ураження головного мозку.

Майже у третини таких пацієнтів порушується мовлення: від повної втрати можливості спілкуватися до легких порушень.

Головним завданням відновлювального навчання є повернення людини до звичного спілкування в повсякденному житті.

В своїй роботі логопеди нашого відділення використовують загальновідомі, сучасні зарубіжні та вітчизняні методики та свої власні розробки.

Коли пацієнт потрапляє до логопеда, спеціаліст проводить детальне обстеження стану усного та письмового мовлення, складає індивідуальну програму відновлювального навчання.

В залежності від стану мовлення пацієнта, реабілітація мовлення відбувається на індивідуальних та групових заняттях. В зв’язку з останніми подіями в світі, успішно проводять заняття в режимі онлайн. Надають детальні консультації родичам пацієнтів, проводять лекції в «школі реабілітації».

Логопеди нашого відділення володіють методиками:

 • обстеження стану мовлення,
 • артикуляційної гімнастики і логопедичного масажу,
 • дихальної і голосової гімнастики,
 • відновлення порушеного ковтання,
 • розгальмування та стимулювання простих комунікативних видів мовлення,
 • відновлення порушень звуковимови та просодичної сторони мовлення,
 • подолання розладів розуміння та власного мовлення,
 • відновлення читання та письма.

Логопеди активно взаємодіють з іншими спеціалістами мультидисциплінарної бригади для досягнення максимального результату під час реабілітації пацієнта.

В нашому відділенні працюють практичні психологи, які надають допомогу пацієнтам та їх родичам.

Основні завдання надання психологічної допомоги є:

 • діагностика психологічного стану особи, яка потребує реабілітації, та складення психологічної частини індивідуального реабілітаційного плану;
 • надання першої психологічної допомоги особі, яка потребує реабілітації, та членам її сім’ї;
 • допомога особі, яка потребує реабілітації, у визначенні та розумінні мети та завдань реабілітації;
 • підтримка та відновлення функціонування особи у фізичній, емоційній, інтелектуальній, соціальній та духовній сферах;
 • психотерапія депресивних, тривожних, адаптаційних, гострих стресових та посттравматичних стресових розладів, які виникли внаслідок хвороби/травми, участі у бойових діях, надзвичайних ситуаціях, полону, перебування в місцях позбавлення волі тощо;
 • допомога особі, яка потребує реабілітації, у встановленні життєвих цілей та підтримки досягнутого прогресу реабілітації після закінчення реабілітаційного процесу;
 • психотерапія, психодедукція та підтримка особи, яка потребує реабілітації, та членів її сім’ї;
 • психотерапія членів сім’ї особи, яка потребує реабілітації, націлена на втому від співчуття та емоційне вигорання;
 • робота з іншими членами мультидисциплінарної реабілітаційної команди щодо психологічної підтримки особи, яка потребує реабілітації, та членів її сім’ї.

В умовах пандемії надання реабілітаційної допомоги із застосуванням телереабілітації передбачає можливість консультування і супервізії з використанням засобів дистанційного зв’язку у формі обміну інформацією в електронному вигляді, у тому числі шляхом передачі електронних повідомлень, проведення відеоконференцій.

Телереабілітація застосовується з метою надання особі своєчасної реабілітаційної допомоги належної якості, зокрема якщо відстань і час є критичними чинниками її надання.

Надання реабілітаційної допомоги із застосуванням телереабілітації забезпечують фахівці з реабілітації. 

Зв’язок з пацієнтами здійснюється за електронною адресою

info@rehab.kiev.ua.

Для оформлення заявки на телемедичні послуги необхідно залишити контактні дані пацієнта. Наші фахівці зв’яжуться з вами.