Search

 
 

Завідувач відділення
Хірург вищої категорії

Докладно:

Дубенко Євгеній Маркович, в 1987р. закінчив Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця. З 1987р. по 1989р. навчася в клінічній ординатурі на кафедрі хірургічних хвороб №1 Київського медичного інституту. Стаж роботи 32р. З 1996р. по теперішній час завідує хірургічним відділенням. Хірург вищої категорії. Володіє всіма сучасними методами хірургічного лікування пацієнтів з гострою і плановою хірургічною патологією. Постійно впроваджує в роботу відділення всі сучасні методи хірургічного лікування, завдяки чому всі хірурги відділення володіють новітніми методами лікування. У відділенні хірургічна допомога відповідно до всіх світових стандартів може бути надана будь-якому пацієнту 24 години на добу 7 днів на тиждень

Хірург вищої категорії.

Володіє всіма сучасними методами хірургічних втручань.

2008 р. закінчила НМУ імені О.О. Богомольца. З 2008 працює в КМКЛ №18 (зараз КНП).

Постійно удосконалює свої професійні навики.

У своїй роботі використовує нові оперативні методики лікування гриж (будь-якої категорії складності), захворювань жовчного міхура, черевної порожнини за допомогою сучасного обладнання (лапароскопа). Постійно удосконалює хірургічні навички, освоює сучасні методи хірургічного лікування і втілює їх в свою практичну роботу.

Леонід Семенович Білянський

Доктор медичних наук, професор
Хірург вищої категорії

Білянський Леонід Семенович,  закінчив Тернопільський державний медичний інститут в 1975 році за фахом лікувальна справа. З 1976 по 1983 роки за направленням МОЗ України працював районним хірургом, районним онкологом Тетіївської ЦРЛ Київської області.

В 1985 році закінчив клінічну ординатуру при Київському НДІ клінічної та експериментальної хірургії: з 1987 по 1993 роки – завідуючий відділенням хірургії стравоходу, шлунку та кишечника. У 2005 році обраний старшим науковим співробітником за конкурсом. У лютому 2008 року переведений на посаду провідного, а у квітні – головного наукового співробітника. У 1996 році захистив кандидатську дисертацію – «Клініко-експериментальне обґрунтування хірургічного лікування рефлюкс-гастриту (клініко-експериментальне досмлідження»), а 2006 – докторську дисертацію на тему «Стан кишкового бар’єру та хірургічна тактика при гострій непрохідності кишечника (клініко-експериментальне дослідження».

В жовтні 2014 року обраний на посаду завідувача кафедри хірургії №1 за конкурсом. Протягом 2009 – 2017 років під керівництвом Білянського Л.С. було захищено 4 кандидатських дисертації. Напрямок хірургічної діяльності: класична та лапароскопічна хірургія стравоходу шлунку та кишечника при доброякісних та злоякісних новоутвореннях, зокрема хірургія  шлунку та дванадцятипалої кишки, хірургія  ободової та прямої кишки і промежини, реконструктивна та відновна хірургія органів травного каналу, хірургія органів гепато-біліарної системи та підшлункової залози, хірургія складних дефектів черевної стінки.

Білянський Л.С входить до складу низки Європейських асоціацій, а саме: хірургів (ESS), колоректальних технологій (ECTA), є національним представником Європейської асоціації колопроктологів (ESCP), член Європейської асоціації з лікування ожиріння та метаболічних порушень (IFSO), герніологів (EHS-GREPA),  а також Європейської асоціації з мініінвазивної та ендоскопічної хірургії (EAES). Протягом останніх 5 років приймав участь в роботі 48 міжнародних конференцій, у 23 в межах України і 25 закордонних, зробив 32 доповідей та лекцій. Білянський Л.С. є науковим експертом 6 міжнародних конференцій з  колоректальної хірургії, експерт з питань лікування гриж черевної стінки та проблем лікування хронічного пахвинного болю (Львів 2013 рік). Бере участь у міжнародних багатоцентрових дослідженнях, фахових наукових вітчизняних та зарубіжних форумах. Білянський Л.С. є автором та співавтором 263 публікацій, з них 236 наукових, 27 патентів, з них, 7 авторських свідоцтв, та 7 – навчально-методичного характеру. Співавтор трьох монографій – «Ендоскопія внутрішніх органів», рекомендованою міністерством науки та освіти України в якості підручника «Реконструктивная и эстетическая хирургия передней брюшной стенки» та  «Фактор внутрішньочеревного тиску в абдомінальній хірургії», рекомендованої Вченою Радою Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України в якості керівництва для лікарів

Леонід Семенович входить до складу двох спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, має вищу атестаційну категорію за спеціальністю «хірургія». Вільно володіє англійською мовою на рівні В – 2. Досвідчений лікар, має вищу кваліфікаційну категорію

У 2011 році був нагороджений грамотою Президента Національної академії медичних наук України. Є почесним громадянином м. Тетіїв Київської області, де починав свою хірургічну діяльність. Двічі відзначений Почесною грамотою Київської міської державної адміністрації, а 2010 року присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».

 

Андрій Іванович Стельмах

Доцент кафедри
Кандидат медичних наук, доцент
Хірург вищої категорії

Старший ординатор хірургічного відділення 

Стельмах Андрій Іванович народився 15 червня 1973 року в м. Надвірна Івано-Франківської обл. У 1992 році закінчив Івано-Франківське медичне училище. У 1998 році закінчив медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 1998 р. по 2000 р. проходив інтернатуру за спеціальністю „хірургія” на базі кафедри факультетської хірургії №1 в КМКЛ №18, після чого працював лікарем-хірургом хірургічного відділення КМКЛ №9. З 2001 по 2009 рік – старший лаборант кафедри факультетської хірургії №1 НМУ імені О.О.Богомольця. З 2010 року зарахований на посаду асистента кафедри.
В 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Вибір методу і тривалості антеградної декомпресії жовчних шляхів при механічній жовтяниці”. З 2015 року – доцент кафедри хірургії №1 НМУ імені О.О.Богомольця. З 2010 року і по теперішній час – профорг кафедри. Хірург вищої кваліфікаційної категорії (з 2009 року). В 1999 році при Інституті клінічної і експериментальної хірургії АМН України імені О.О. Шалімова пройшов спеціалізацію по діагностичним і лукувальним хірургічним маніпуляціям (біопсія) органів черевної порожнини під ультразвуковим контролем. Пройшов спеціалізацію по ультразвуковій діагностиці (2011 рік) і спеціалізацію по рентгенології (2012 рік). Є членом низки професійних асоціацій: асоціації колопроктологів України,
Українського доплерівського клубу, російського товариства хірургів, колопроктологів та гастроентерологів (RUSGICOL), Європейської асоціації гастроінтестінальної ендоскопії (ESGE). 2004-2018 рр. – секретар Наукового товариства хірургів м. Києва і Київської області. З 2015 р. – секретар ГО «Асоціація хірургів м. Києва і Київської області». В 2011 році нагороджений лауреатським дипломом міжнародної рейтингової асоціації «Золота фортуна» «За високий професіоналізм в роботі». В 2013 р. пройшов стажування на робочому місці по гепатобіліарній хірургії в Республіканському науково-практичному центрі трансплантації органів і тканин, м. Мінськ, Білорусія. Проходив стажування на робочому місці в Clinical Immersion: Hernia
Surgery at Ponderas Academic Hospital in Bucharest on April 23-24, 2018. Протягом двох тижнів (червень 2018 р.) провів цикл лекцій і майстер-класів в медичному центрі «AKFA Medline», м. Ташкент, Узбекистан. В 2018 році – присвоєно вчене звання «Доцент». Має 43 публікацій, з них 38 наукових, 6 навчально-методичного характеру та 5 деклараційних патентів України на корисну модель. Співавтор підручника з хірургії: Хирургия: учебник для студ. высш. мед. учеб. заведений / под ред.:
М.П. Захараша – Вінница: Новая Книга, 2014. – 688 с. : ил. Андрій Іванович постійно вдосконалює свій професійний рівень, є
висококваліфікованим хірургом, який має великий досвід проведення як відкритих («традиційних»), так і лапароскопічних оперативних втручань в абдомінальній хірургії; досконало володіє ультразвуковою діагностикою обстеження органів черевної порожнини та заочеревинного простору; є учнем і послідовником д.мед.н. Мошковського Геннадія Юрійовича в сфері
інтервенційних малоінвазивних втручань під ультразвуковим контролем в абдомінальній хірургії, а також новатором в об’єднанні даної методики з ретгентелевізійною навігацією.

 

Грицак Лілія Ігорівна

Старший лаборант кафедри хірургії №1.
В 2019 році закінчила Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа». З  2019 року і по теперішній час – старший лаборант кафедри хірургії №1 НМУ імені О.О.Богомольця, де проходить навчання в інтернатурі за спеціальністю «Хірургія».

Плюта Юлія Віталіївна

Старша медсестра відділення

Закінчила Київський медичний коледж No 3 в 2008 році. З 2011 року по 2014 рік працювала процедурною медичною сестрою хірургічного відділення. З 2014 року і по теперішній час працюю на посаді старшої медичної сестри хірургічного відділення.
В рамки обов’язків входить контроль отримання, зберігання та видача медичних препаратів, перев’язувального матеріалу, медичних інструментів та дезінфікуючих засобів у відділенні; ведення медичної документації, наркотичних журналів; контроль про рух хворих у відділенні за кожну добу. Контролює роботу середнього та молодшого медичного персоналу, слідкує за наявністю медикаментів, та умовами їх зберігання. У відділенні разом із завідуючим відділенням проводить заходи по підвищенню кваліфікації молодшого та середнього медичного персоналу. Проводить заняття, заліки, санітарно-просвітні бесіди та перевірку рефератів. Кожного дня з сестрою-господинею проводить сумісні обходи палат, перевіряє належний стан санітарно-епідемічного режиму у відділенні. Контролює правильність зберігання харчових продуктів пацієнтів. Постійно підвищує свій професійний рівень, приймає участь у заняттях з головною медичною сестрою лікарні. У 2015 пройшла курси удосконалення старших медичних сестер.

Керує молодшим медичним персоналом. Надає кваліфіковану медичну допомогу.